The Casino Has The Only Safe Bet

At one time, casinos were only present in certain specific locations, such as Las Vegas, Reno, the Islands, Monte Carlo, etc., and on cruise ships. The next major entrant into the casino locations was Atlantic City. Today, however, there are casinos in many, many locations. There are Native American/ Indian Casinos all over, some of which have become amongst the […]

กฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ต – สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและทั่วโลก

ความคิดทางกฎหมายหันมาสนใจกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษเมื่ออุตสาหกรรมก้าวไปไกลกว่าการเติบโตและได้รับความสนใจจากสาธารณชน “กฎหมายเกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนนัก” ตามที่ Lawrence G. Walters ทนายความคนหนึ่งที่ทำงานกับ gameattorneys.com ในทางตรงกันข้ามกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักรทำให้ชีวิตของผู้ให้บริการและผู้เล่นง่ายขึ้นเล็กน้อย ข้อความของพระราชบัญญัติการพนันปี 2548 ได้รับรองและควบคุมการเล่นออนไลน์ในสหราชอาณาจักร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพนันไม่ให้ส่งเสริม “อาชญากรรมหรือความผิดปกติ” การกระทำของสหราชอาณาจักรพยายามที่จะให้การพนันเป็นธรรมนอกเหนือไปจากการปกป้องพลเมืองที่อายุน้อยกว่าและคนอื่น ๆ ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการเล่นการพนัน ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงยึดมั่นกับพระราชบัญญัติการเดิมพันแบบ Wire Wager ปีพ. ศ. 2504 สหราชอาณาจักรได้ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เก่าแก่หลายทศวรรษ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพนันเพื่อบังคับใช้รหัสและใบอนุญาตผู้ประกอบการ ประเทศอื่น ๆ ตามที่วอลเตอร์สและผู้สังเกตการณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับฉากกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายังคงมองว่าการพนันทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมาย Wire Act แต่มีรายละเอียดในกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ท้าทายความพยายามที่จะโยนผ้าห่มให้กับการพนันออนไลน์ทั้งหมด พระราชบัญญัติ Wire Wager เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา กฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อเสริมและสนับสนุนกฎหมายในรัฐต่างๆโดยมุ่งเน้นที่ “การมีส่วนร่วมในธุรกิจการพนันหรือการพนัน” โดยใช้การสื่อสารผ่านสายเพื่อวางเดิมพันหรือเดิมพันในการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันที่คล้ายคลึงกัน กฎหมายยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเงินหรือเครดิตที่เป็นผลมาจากการเดิมพันดังกล่าว กุญแจสำคัญคือ “ธุรกิจ” “เงินหรือเครดิต” และ “สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทางสาย” แต่ตามที่ทนายความและผู้เสนอกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นธรรมเน้นย้ำกฎหมายของรัฐบาลกลางไม่ได้กล่าวถึงการพนันในรูปแบบอื่นโดยเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้กฎหมายเปิดกว้างสำหรับการตีความเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์โดยเฉพาะและการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเพื่อเล่นเกมออนไลน์ วันที่ 13 ตุลาคม 2549 เป็นวันสำคัญในการโต้เถียงเกี่ยวกับการพนันที่ถูกกฎหมาย สำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ผ่านมาในวันนั้นถือเป็นความรู้ที่จำเป็น ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชได้ลงนามในพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (UIGEA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัด “ธุรกรรมทางการเงิน” บางอย่างที่ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ แต่แม้ว่ากฎหมายการพนันของรัฐบาลกลางในปัจจุบันจะสามารถกำหนดสิ่งที่ง่าย ๆ เช่นอายุการพนันตามกฎหมายได้ แต่ UIGEA รุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้ตัดสินปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพนันออนไลน์ ทนายความเช่น Walters (และอื่น ๆ อีกมากมาย) ได้ชี้ให้เห็นว่า […]

Choose an Expert SEO Service Provider

An accepted reality in the IT industry about SEO is that it is a constantly changing strategy. It takes a lot of keenness, enthusiasm and good amount of time to stay abreast with the new trends of SEO. As a result many web owners find it more reasonable to hire an SEO expert than to be troubled by the demands […]

Why You Need a Virtual Office

When most people think about virtual offices, they often think of their primary company’s website or home page. But in truth, there are so many more uses for a virtual office rental than just as simply being a website or personal web space for one’s company. The first benefit that comes from using a virtual office space is the increased […]

Domino Necklaces

Domino necklaces are so unique and stylish as they lack the uniformity of the other necklaces. This is especially what makes them so attractive, they are handcrafted and it takes the designer a lot of creativity. You can wear them with casual outfit or with a formal one. If you can be able to make your own jewel, you will […]

What To Consider When Buying Undergarments

What To Consider When Buying Undergarments Undergarments, also known as undergarb, are items of clothes worn under outer garments, often in direct contact with bare skin, but sometimes including multiple layers of clothing to cover the skin. Underwear is designed for maximum comfort and coverage, so that undergarments offer the most efficient protection. When choosing undergarments, it is important to […]

Home Insurance – Selecting the Right Agent

Insurance agent is the most important person when it comes to buying insurance. Many US citizens who get the home insurance are not very selective of the agent which is representing them. This is not an ideal behavior as the agent this is the person whom you rely on most when it comes to insurance. And unless you are fully […]